Kontakt

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Fakturačné údaje:

My Marketing, s.r.o.

IČO: 46547851

DIČ: 2023436129

Sídlo: B. Bartóka 24, 979 01 Rimavská Sobota

Dátum vzniku: 22. februára 2012, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.79458/B

Fakturujeme len vopred dohodnutú sumu, na základe mesačného (či jednorázového) výkazu dokončených úloh, ktoré vedú k spoločne stanoveným cieľom.